mec. Paweł Strzelec

radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki, specjalizuje się w obszarze prawa medycznego, szczególnie w problematyce ochrony prawnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne. Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Stale współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Ekspert prawa ubezpieczeń sektora medycznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa ubezpieczeń, postępowania karnego. Prowadzi stałą rubrykę prawną w czasopiśmie Stomatologia Po Dyplomie. Z-ca Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

K A N C E L A R I A R A D C Y P R A W N E G O

radca prawny Paweł Strzelec

20-016 Lublin, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34/13

tel. 608-475-724, e-mail: strzeleckancelaria@wp.pl