zapisy

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 21.01.2024R. LUB WYCZERPANIA MIEJSC

Prześlij kartę rejestracji na emaili zapałać przelewem

Wypełnioną kartę wraz z kopią dowodu wpłaty proszę przesłać
najpóźniej do dnia 21.01.2024 r. (niedziela)
na adres e-mail: ks.oil.rzeszow@gmail.com

Rejestracja online

wkrótce