Cennik

Członkowie OIL w Rzeszowie-wpłata do 21 01 2024

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

400 zł

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI + IMPREZA INTEGRACYJNA “PIEKIEŁKO”

600 zł

Członkowie innych Izb i wszyscy wpłacający  po 21 01 2024

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

450 zł

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI + IMPREZA INTEGRACYJNA “PIEKIEŁKO”

650 zł

Osoby towarzyszące 

IMPREZA INTEGRACYJNA “PIEKIEŁKO”

200 zł